Trio Hi Fi Amplifier
WE-24
Afstelling van de amp

 

 

 


                
                
De voeding spanning wordt op ongeveer 255 Volt gezet gemeten
tussen TP0 en TP1.
Zorg er voor dat de spanning niet onder de 250 volt komt, de
spanning is in te stellen met VR1.


Voor de Pentode instellingen is een makkelijke procedure
beschikbaar deze kan het makkelijkst met een voltmeter worden
uitgevoerd een ampère of milliampèremeter is niet direct
noodzakelijk.

Over de uitgangtrafo's komt een aantal milliampères te staan
omdat we met push en pull werken moet je dit dus per kanaal
twee keer instellen.

Als je nu de versterker uit heb staan kan tussen meet punt TP1
en TP2 de impedantie gemeten worden, deze geeft bij mij aan 112
Ohm.

Om nu even snel een controle uit te voeren moet je dus bijna op
dezelfde waarde uit komen als je de meter tussen TP1 en TP3
zet, of tussen TP1 en TP4 of TP1 en TP5 zet

Vervolgens zet je de meter op volt meting in bereik 20 volt en
zet je de versterker aan.
Door nu VR2 en VR3 rechter kanaal en VR102 en VR103 linker
kanaal te draaien kan de buis op zijn gewenste waarde worden
ingesteld.


Hou er wel rekening mee dat omdat de amp op zijn kop staat tijdens
het instellen links en recht omgekeerd voor je ligt

Over de vier meetpunten moet nu 2 volt komen te staan.
2  volt:112 Ohm=17857142857142857142857142857143 ma is  18
milliampère als je dit nu maal de 255 volt neemt kom je dus op
ongeveer 4,5 Watt per buis.

Ik weet dat de buis zelf maximaal 7 Watt kan hebben maar ik wil
ze voorals nog niet te zwaar belasten.
daar komt nog bij dat de buizen in fixed bias staan dus zal
de belasting over de anodes ook groter worden bij signaal verstering


Nog even voor alle duidelijkheid

tussen TP1 en TP2 staat 2 volt in te stellem met vr2
tussen TP1 en TP3 staat 2 volt in te stellem met vr3
tussen TP1 en TP4 staat 2 volt in te stellem met vr102
tussen TP1 en TP5 staat 2 volt in te stellem met vr103

Voor de testpunten verwijs ik je naar de foto testpunt.jpg

Ook wil ik er even op wijzen dat ik gekozen heb om de stroom te
meten die over de UGT loopt in plaats de stroom te meten die over de
kathode loopt.
Aangezien je via de kathode ook de stroom meet die via G2 ( pen 7 ecl82)
loopt meet je dan ook niet precies de anode stroom.
Daar komt nog bij dat in dit ontwerp de kathodes rechtstreeks
op de signaal massa gezet zodat deze los gesoldeerd moet worden
geen optie dus.

Ook werken metingen over de kathode alleen als de buizen 100% gelijk zijn.

In het orginele concept werden de buizen via een centrale negatieve
voeding gezet op juiste de waarde.

Om nu niet gebonden te zijn aan een matched set van vier kan je nu
elke pentode op de gewenste waarde zetten middels VR2 VR3 en VR102 VR103 


 

 

Dan volgen hier nog wat pdf files
Ez81
Ecl82
6f3p
Pcl82
Ecc83
12ax7a